Databehandling


Sådan håndteres data på Kirkeliv.dk

Hver Kirkeliv-installation er placeret på et unikt domæne: https://[unik].kirkeliv.dk.
([unik] erstattes af en forkortelse for din menighed eller menighedsnetværk).

Kirkeliv.dk er et lukket system og er beskyttet af et login. Hvert enkelt medlem/profil har et unikt login, så det er muligt at redigere egne oplysninger samt se beskeder fra de grupper, profilen er medlem af.

Kreativweb.dk er ansvarlig for, at al kommunikation på Kirkeliv.dk er krypteret. Det er kun muligt at tilgå Kirkeliv.dk via en sikker forbindelse (SSL/https).

Beskeder, der sendes via Kirkeliv.dk, til profilernes mailadresser sendes som almindelig e-mail, med de sikkerhedsstandarder, der er mulige. Kreativweb.dk er løbende opmærksom på nye muligheder for udsendelse af krypterede mails, og det vil blive integreret i systemet, når der er tilgængelige opdateringer, som kan øge sikkerheden. I udgangspunktet er e-mails, som er udsendt via Kirkeliv.dk, krypteret med standarden TLS.

 

Backup, datahåndtering og fortrolighed

Sikkerhed og fortrolighed er vigtige begreber, når det handler om medlemskommunikation. Kreativweb.dk opbevarer data fortroligt, og udleverer ikke på nogen måde medlemsoplysninger til 3. part.

Kreativweb.dk tager løbende backup af database og filer, og opbevarer disse data sikkert.

Backup af systemet gemmes 2 år, hvorefter alle data i backuppen bliver slettet.

 

Dataansvarlig

Betaler af en konto på Kirkeliv.dk er dataansvarlige og har ansvar for behandlingen af de personoplysninger, som indsættes og gemmes i Kirkeliv.dk.

 

Databehandler

Kreativweb.dk v/Martin Skipper
Silkeborgvej 42
8641 Sorring
Tlf: 6160 4418
CVR: 3095 6796
martin@kreativweb.dk

 

Kreativweb.dk ejer og driver Kirkeliv.dk.

Kreativweb.dk er databehandler, jf. den til enhver tid gældende persondatalov, og behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.

Kreativweb.dk behandler udelukkende de data, som er nødvendige for at kunden kan bruge Kirkeliv.dk.

Kreativweb.dk er forpligtet på at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelses-lovgivning.

Oplysningerne omfatter bl.a. navn, adresse, telefonnummer, email og udvalgte interesseområder (frivilligt).

Det er til enhver tid muligt at få slettet data på en eller flere profiler, hvis kunden eller en registreret person ønsker det.

 

Brug af underdatabehandlere

Kreativweb.dk forpligter sig på kun at bruge underleverandører inden for EØS-området og kun med leverandører, hvor der er indhentet databehandleraftale.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Kreativweb.dk er forpligtet til straks at give den dataansvarlige meddelelse om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

 

Tavshedspligt

Kreativweb.dk har tavshedspligt med hensyn til enhver fortrolig oplysning om brugerne af systemet og andre fortrolige forhold, som Kreativweb.dk får kendskab til.